Ajankohtaista

Tornionlaakson Sähkö Oy vuokraa Pellon Sähkö Oy:n sähkönjakeluverkon 1.1.2016 alkaen

 

Tornionlaakson Sähkö Oy ja Pellon Sähkö Oy ovat sopineet päällekkäisten toimintojen purkamisesta siten, että Tornionlaakson Sähkö vuokraa Pellon Sähkön jakeluverkon 1.1.2016 alkaen. Vuoden 2016 alusta lähtien Tornionlaakson Sähkö vastaa sähköverkon ylläpidosta ja sähkön siirrosta myös Pellon Sähkön jakelualueella. Samalla kaikki Pellon Sähkön ja sen asiakkaiden väliset verkkosopimukset siirtyvät Tornionlaakson Sähkö Oy:lle. Tämä ei edellytä asiakkaalta mitään toimenpiteitä.