Ajankohtaista

TIEDOTUS MAANOMISTAJILLE

 

Suoritamme syksyn aikana 20 ja 0,4 kV johtokatujen kunnossapitoraivauksia sähköturvallisuuden ja sähkön toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi jakelualueellamme. Raivauksilla varmistamme sen, että puuston aiheuttamat keskeytykset jäävät vähäiseksi, eikä johdoista aiheudu vaaraa ympäristölle tai niiden läheisyydessä liikkuville ihmisille tai eläimille. Raivauksessa noudatamme turvallisuusmääräyksiin ja standardeihin perustuvia etäisyyksiä puun rungosta ja oksista johtimiin. Raivaus ja oksiminen koskee myös piha-alueilla olevia puita ja pensaita, niiden kaatamisessa tai oksimisessa pyrimme noudattamaan kuitenkin erityistä varovaisuutta ja harkintaa. 

Kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta eikä niitä poisteta johtoalueelta. 

Lisätietoja raivauksia koskevissa asioissa puh. 016 532020 / 016 532080

 

 

SÄHKÖN SIIRTOHINTA ALENEE 36 %

Pellon Sähkö Oy alensi siirtohintoja 36 prosentilla vuoden 2015 ajaksi.

Tämän lisäksi Pellon Sähkö jättää perimättä siirron perusmaksut kokonaan

ajalta 1.9. – 31.12.2015. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että aiempina

vuosina kertynyt ylituotto tulee palautettua vuoden 2015 aikana.

Vuoden 2016 alusta palataan vuonna 2014 voimassa olleisiin hintoihin.

Uusi alennettu hinnasto

Hyvää Uutta Vuotta 2015 !

Vuosi on vaihtunut ja Pellon Sähkö Oy toivottaa asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille, koko konsernin henkilöstölle Hyvää kuluvaa vuotta 2015.

Maakaapelointi jatkuu Vaaratien alueella

Yhtiö maakapeloi sähköverkkoa Bergmanin vaaralla siten, että Rakkatie saadaan valmiiksi kaivantojen osalta tällä viikolla.  Kaivuu olosuhteet ovat vaativat, kuten kuvista voidaan havaita.  Pahoittelemme alueen asiakkaille aiheutuvasta haitasta.

 

 

Verkostotyöt

Tänä kesänä yhtiö kaapeloi sekä keskijänniteverkkoa että pienjännitejakeluverkkoa.
Työt ovat käynnistyneet Vihreän Pysäkin ja Havelanpään välisellä alueella. Siellä kaapeloidaan runkokaapeleita ja se tulee haittaamaan asukkaita.
Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.

Etäluettavien mittareiden asennus oli vuoden vaihtuessa yli 95 prosenttia kaikista on asennettu.

Omien mittaustietojen OnLine-palvelun linkki;  http://online.pset.fi/ISE/ 
Linkin jälkeen rekisteröidy asiakkaaksi ja tarvittavat tiedot löydät omasta sähkölaskusta.

Mittarien lukuohje

Julkaistu 10.07.2015

MUUTOKSIA SÄHKÖN LASKUTUKSEEN
Lue Lisää »