Ajankohtaista

Tornionlaakson Sähkö Oy vuokraa Pellon Sähkö Oy:n sähkönjakeluverkon 1.1.2016 alkaen

 

Tornionlaakson Sähkö Oy ja Pellon Sähkö Oy ovat sopineet päällekkäisten toimintojen purkamisesta siten, että Tornionlaakson Sähkö vuokraa Pellon Sähkön jakeluverkon 1.1.2016 alkaen. Vuoden 2016 alusta lähtien Tornionlaakson Sähkö vastaa sähköverkon ylläpidosta ja sähkön siirrosta myös Pellon Sähkön jakelualueella. Samalla kaikki Pellon Sähkön ja sen asiakkaiden väliset verkkosopimukset siirtyvät Tornionlaakson Sähkö Oy:lle. Tämä ei edellytä asiakkaalta mitään toimenpiteitä.

 

TIEDOTUS MAANOMISTAJILLE

 

Suoritamme syksyn aikana 20 ja 0,4 kV johtokatujen kunnossapitoraivauksia sähköturvallisuuden ja sähkön toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi jakelualueellamme. Raivauksilla varmistamme sen, että puuston aiheuttamat keskeytykset jäävät vähäiseksi, eikä johdoista aiheudu vaaraa ympäristölle tai niiden läheisyydessä liikkuville ihmisille tai eläimille. Raivauksessa noudatamme turvallisuusmääräyksiin ja standardeihin perustuvia etäisyyksiä puun rungosta ja oksista johtimiin. Raivaus ja oksiminen koskee myös piha-alueilla olevia puita ja pensaita, niiden kaatamisessa tai oksimisessa pyrimme noudattamaan kuitenkin erityistä varovaisuutta ja harkintaa. 

Kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta eikä niitä poisteta johtoalueelta. 

Lisätietoja raivauksia koskevissa asioissa puh. 016 532020 / 016 532080

 

 

Omien mittaustietojen OnLine-palvelun linkki;  http://online.pset.fi/ISE/ 
Linkin jälkeen rekisteröidy asiakkaaksi ja tarvittavat tiedot löydät omasta sähkölaskusta.

Mittarien lukuohje